Πετονιά ψαρέματος DELTA διάφανη

Νο: 35, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 9,10 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish

Πετονιά ψαρέματος DELTA διάφανη

Νο: 40, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 12,60 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish

Πετονιά ψαρέματος DELTA διάφανη

Νο: 45, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 14,40 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish

Πετονιά ψαρέματος DELTA διάφανη

Νο: 50, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 16,30 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish

Πετονιά ψαρέματος DELTA διάφανη

Νο: 60, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 22,00 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish

Πετονιά ψαρέματος CONTROL διάφανη

Νο: 70, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 27,90 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish

Πετονιά ψαρέματος CONTROL διάφανη

Νο: 80, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 37,60 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish

Πετονιά ψαρέματος CONTROL διάφανη

Νο: 90, Μέτρα: 100, Βάρος αντοχής: 41,50 κιλά, Κατασκευαστής: Technofish