Καλώδια scart, καλώδια hdmi, καλώδια ομοαξονικά, ...