Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα

( κατηγορία E-SHOP )

βρίσκονται υπό κατασκευή και σε δοκιμαστική μορφή

τυχόν παραγγελίες δεν θα εκτελεστούν

Τα προϊόντα καπνίσματος απευθύνονται αποκλειστικά μόνο σε ενήλικες.

Για το λόγο αυτό προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα, πρέπει να είστε σε ηλικία που σας επιτρέπεται το κάπνισμα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας.

Ναι είμαι ενήλικας

άνω των 18 ετών